top of page
Schip in de haven

Voorkom schulden bij medewerkers.

Hoe kunnen werkgevers een bijdrage leveren in het voorkomen van schulden bij medewerkers.

wij hebben 7 tips voor je op een rijtje gezet

  1. Wees alert op vroege signalen Door mee te denken bij grote levensgebeurtenissen kunt u geldzorgen bij uw werknemers helpen voorkomen. Denk aan uit elkaar gaan, een kind krijgen, ziekte, mantelzorg, ontslag of overlijden van de partner. U kunt bijvoorbeeld deze checklists geven of een gesprek met een budgetcoach of financieel adviseur aanbieden. Mocht u werknemers hebben die laaggeletterd zijn, dan lopen zij een grotere kans op geldzorgen. Hier vindt u meer informatie over laaggeletterde werknemers.

  2. Besteed regelmatig aandacht aan geldzaken Op praten over geld en geldzorgen rust vaak een taboe. Door het te bespreken bij het aannemen van een nieuwe werknemer, tijdens de introductiedag voor nieuwe werknemers en tijdens functioneringsgesprekken wordt het makkelijker voor zowel werkgever als werknemer om hierover te praten. Ook kan het helpen om in het teamoverleg kort te vertellen welke hulp beschikbaar is bij geldzorgen. Sommige werkgevers leggen flyers neer, hangen posters op over hulp bij geldzaken (zie deze toolkit) of ze organiseren inloopspreekuren over geld. U kunt ook een Nibud geldkrant op maat laten maken voor uw werknemers.

  3. Bied een financiële gezondheidscheck aan Veel mensen overzien niet welke financiële risico’s ze lopen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen of welk werk ze doen. U kunt werknemers inzicht geven met een financiële gezondheidscheck. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan gaan om een check op de huidige situatie, bijvoorbeeld over voldoende buffer, inkomsten en uitgaven op een rij zetten, gebruik van voorzieningen en toeslagen. In dat geval is een gesprek met een budgetcoach aan te raden. Als het gaat om pensioenkeuzes, de gevolgen van meer of minder werken en het eventuele financieel risico dat de werknemer en het gezin loopt bij levensgebeurtenissen (werkloosheid, scheiding, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden), dan kan een financieel planner daarbij helpen.

  4. Verwijs naar websites met informatie over geldzaken Voor levensgebeurtenissen kunt u werknemers wijzen op de website Wijzeringeldzaken.nl. Daarop staan geldtips voor alle leeftijden en levensgebeurtenissen, zoals samenwonen of trouwen, een kind krijgen, een huis kopen, scheiden, kinderen die 18 worden of gaan studeren, ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Maar ook huishoudboekjes en leren omgaan met geld. De checklist 'Geldzaken op orde' helpt bij het op orde houden van inkomsten en uitgaven en het bewaren van overzicht.

  5. Organiseer een workshop over geldzaken De workshop kan gaan over pensioenvoorlichting, de risico’s die mensen lopen als ze ziek worden, uit elkaar gaan of aandachtspunten bij de aankoop van een huis. Een andere invalshoek is een workshop over rondkomen met weinig geld.

  6. Bied werknemers een tool of e-learning aan over geld Er zijn diverse tools beschikbaar om uw werknemer te helpen om beter om te gaan met hun geld. Voorbeelden hiervan zijn digitale huishoudboekjes, de finsnap tool, Nibud geldplannen, het Geldvinder platform voor financiële fitheid en de mijnsofie app met extra diensten voor werkgevers.

  7. Peiling financiële fitheid Om een eerste indruk te krijgen hoe financieel fit uw werknemer zijn, kunt u bij de salarisadministratie navragen hoeveel loonbeslagen en CAK-meldingen (inhouding op het salaris vanwege betalingsachterstanden bij de zorgpremie) er zijn en hoeveel verzoeken om voorschotten. U kunt ook via een enquête of via een medewerkers tevredenheidsonderzoek uw werknemer anoniem vragen naar financiële fitheid en naar hun behoefte aan ondersteuning. U kunt ook bij het Nibud of andere aanbieders een (betaalde) peiling op maat aanvragen.

 

Bovenstaande tips zijn afkomstig van de website financieelfittewerknemers.nl van het ministerie van Financiën. Deze site biedt ook veel andere informatie, tips, en tools om werkgevers te helpen in het herkennen, bespreken en verwijzen. Met handige toolkit.

Direct Melden
Medewerker achter de computer

Wil je op de werkvloer aandacht vragen voor ondermijning? Bestel dan kaarten met de signalen van drugscriminaliteit, zodat je medewerkers weten waar ze op moeten letten.

meldkaarten bestellen

Medewerkster van de Douane

Wil je meewerken aan een sterk en veilig Noordzeekanaalgebied en wil je meer weten over trainingen die wij kunnen verzorgen om jouw medewerkers weerbaar te maken tegen criminaliteit?

Training op maat

Achtergrond schip_edited.png
bottom of page