top of page
Een medewerker van de haven

over sterk noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied is een internationaal centrum van handel, logistiek en productie. De geografische ligging en uitstekende infrastructurele voorzieningen maken de havenregio tegelijk ook kwetsbaar voor misbruik door criminele organisaties. Vooral drugssmokkel is hier een probleem.

Om dit een halt toe te roepen is het Programma Sterk Noordzeekanaalgebied opgericht. Binnen het programma delen publieke en private partijen informatie en nemen zij maatregelen om georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken.

Een schip

We werken vanuit vier pijlers:

  1. Weerbaarheid: bedrijven en medewerkers helpen weerbaar te maken tegen criminele inmenging

  2. Barrières: inzet van diverse technieken zoals camera's

  3. Informatie: informatieuitwisseling tussen overheidsorganisaties en bedrijfsleven.

  4. Handhaving en opsporing

Pijlers

Onder de noemer Sterk Noordzeekanaalgebied helpt het programma bedrijven en organisaties in en rond het gebied een vuist te maken tegen deze ondermijnende criminaliteit. En dat start met het herkennen, voorkomen en melden ervan.

 

Ons einddoel? Een veilig en integer Noordzeekanaalgebied.

ons einddoel?

samenwerkingspartijen en partners

Samenwerkingspartijen

Private bedrijven, PVO Noord-Holland, PVO Amsterdam,

ORAM, BIZ IJmuiden, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Omgevingsdiensten, NVWA

Partners

Samenwerkingspartijen en Partners
Anchor 1
Achtergrond schip_edited.png

meldkamer douane

Voor concrete incidenten en/of verdachte situaties op en langs terminals. 

meld misdaad anoniem

Als jij een dader kent, maar die dader kent jou ook, is melden een dilemma. Je kunt altijd anoniem je verhaal doen.

direct melden

bottom of page