top of page

Maatregelen drugssmokkel voortaan in havenveiligheidsplan

De Port of Amsterdam (PoA) is naast het exploiteren en beheren van het havengebied, ook verantwoordelijk voor het veilig en soepel laten verlopen van het scheepvaartverkeer. Ferry El-Aaidi vertegenwoordigt als veiligheidsadviseur de PoA in het programma Sterk Noordzeekanaalgebied. Hij maakt zich zorgen, maar ziet ook goede ontwikkelingen.(Internationale) Havenbeveiliging

Na 9/11 kwam er internationale (ISPS)wetgeving die zeehavens verplichtte tot het beveiligen van de havens tegen terrorisme. De internationale (ISPS)wetgeving is in Nederland opgenomen in de havenbeveiligingswet. In deze wet zijn verplichtingen opgenomen voor het beveiligen van schepen en havenvoorzieningen, dus ook bedrijven. Namens de burgemeesters van de vier zeehavens in het Noordzeekanaalgebied voert de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam taken op het gebied van de havenbeveiligingswet uit. Een van die taken is het hebben van een actueel havenveiligheidsplan.Uitbreiding beveiligingsplannen

Het huidige plan beschrijft beveiligingsmaatregelen tegen terrorisme, terwijl het nieuwe plan dat eind dit jaar gereed is ook beveiligingsmaatregelen beschrijft tegen risico’s die volop in de aandacht staan, zoals cyberdreiging, openbare ordeverstoringen en drugssmokkel. "De ISPS-plichtige bedrijven moeten wanneer zij hun eigen plannen gaan actualiseren rekening houden met de onderwerpen die in het havenveiligheids-plan beschreven zijn. Dit betekent dat wanneer zij hun eigen beveiligingsplannen gaan actualiseren ook maatregelen tegen cyberdreiging, openbare ordeverstoring en drugssmokkel moeten nemen en dat is pure winst", zegt

El-Aaidi

Ferry El-Aaidi van Port of Amsterdam


Signalen drugssmokkel

Het vlot veilig en verantwoord afhandelen van het scheepsvaartverkeer is een andere taak die wij in het Noordzeekanaalgebied uitvoeren. Om deze taak goed uit te kunnen voeren hebben wij onder andere minimaal twee boten 24/7 op het water Onze collega’s zijn de ogen en oren op het water en hebben een scherp oog voor veranderingen die afwijken van het normale, zo zien zij signalen die kunnen wijzen op drugssmokkel, zoals bijvoorbeeld een duiker in de nachtelijke uren, die vermoedelijk onder de waterlijn van een schip meegesmokkelde drugs komt verwijderen", aldus El-Aaidi. (Bekijk hier hoe onderwatersmokkel werkt)


Waterbedeffect

Hoe meer andere havens de drugssmokkelaars dwarszitten, hoe groter de druk op overige zeehavens en mogelijk dus ook de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied. Het waterbedeffect baart El-Aaidi zorgen. Verschillende havens in Europa hebben gelukkig de intentie uitgesproken om meer samen te werken in het tegengaan van drugssmokkel via Europese havens. Deze samenwerking moet het waterbedeffect voorkomen Port of Amsterdam onderzoekt op dit moment de mogelijkheden hier aan deel te nemen.

 

"Waar ik blij mee ben, is dat we door het collectieve programma Sterk Noordzeekanaalgebied meer eenheid, contact en overleg tussen publieke en private partijen realiseren wat de veiligheid in het gebied echt ten goede komt."


Groot open gebied

Het open karakter van het Noordzeekanaalgebied maakt het beveiligen lastig. Daarnaast is het ook een heel groot en divers gebied. Dit bemoeilijkt de inzet van handhavingsdiensten zoals de politie. Het inzetten van nieuwe technologieën bovenop traditionele fysieke beveiligingsmaatregelen is nodig om het Noordzeekanaalgebied veilig te houden.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page